«Դեպի ներառական Հայաստան» ծրագիրն իրականացվում է «Ագաթ» հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանության կենտրոն ՀԿ-ի՝ ի դեմս Ներառական իրավական բարեփոխումների կոալիցիայի կողմից։

Ծրագրի նպատակն է՝

Ծրագրի խնդիրներն են՝

Ծրագրի թիրախ խմբերն են՝

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքներն են.

Արդյունք 1. Հզոր և կայացած Ներառական իրավական բարեփոխումների կոալիցիա, որն ընդգրկված է Հայաստանում մարդու իրավունքների հետ կապված բոլոր նախաձեռնություններում, օրենսդրության և քաղաքականությունների մշակման մեջ:
Արդյունք 2. Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց արժանապատվության և հավասար իրավունքների խթանմանն ուղղված ուժեղ առաջարկությունների և քաղաքականությունների ներկայացում:
Արդյունք 3. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիայի 2017-2020թթ. իրականացման վերաբերյալ այլընտրանքային զեկույցի ներկայացում, որը կներառի հաշմանդամություն ունեցող անձանց տարբեր իրավունքները:
Արդյունք 4. Ներառական իրավական բարեփոխումների կոալիցիայի անդամ կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ջատագովության գործողություններ՝ ուղղված կրթությանը, հաշմանդամություն ունեցող կանանց սեռական և վերատադրողական առողջության իրավունքին, ներառական սպորտին, մատչելիությանը, լսողության և տեսողության խնդիրներ անձանց, մտավոր և հոգեբանա-սոցիալական հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներին և հնարավորություններին, զբաղվածությանը, երեխաների իրավունքներին, ծնողական աջակցության խմբերին և այլն:
Արդյունք 5. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների ջատագովության նպատակով ստեղծված հզոր համայնքային շարժում

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից։