our_members
«Ագաթ» հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանության կենտրոն ՀԿ
Կազմակերպությունը նպաստում է Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող աղջիկների և կանանց քաղաքացիական, սոցիալ-տնտեսական, կրթական, առողջապահական և մշակութային իրավունքների իրացմանը՝ շահերի պաշտպանության, տեղեկատվության տարածման, իրազեկության բարձրացման և համագործակցության միջոցով:
our_members
«Աստղավարդ» հաշմանդամ երեխաների ծնողների ՀԿ
«Աստղավարդ» հաշմանդամ երեխաների ծնողների  հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 2003թվականին։ Գործունեություն է ծավալում Վարդենիս խոշորացված համայնքի 36 բնակավայրերում: Գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝ Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կրթական և աշխատանքային իրավունքներ, Խոցելի խմբերի կյանքի որակի բարձրացմանն ուղղված գործողություններ
our_members
«Աստղացոլք» ՀԿ
«Աստղացոլք» հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է Ճամբարում, գործունեություն է ծավալում հիմնականում Գեղարքունիքի մարզում։ Գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝ Կանանց իրավունքներ, համայնքներում հանրային ծառայությունների նորարական ներառական համակարգերի զարգացում, սոցիալական ձեռներեցության զարգացում
our_members
«Լիարժեք կյանք» ՀԿ
«Լիարժեք կյանք»  հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է Ստեփանավանում, սակայն այժմ գործունեություն է ծավալում ամբողջ ՀՀ-ում։ Գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝  Ներառական հասարակության խթանմանն ուղղված գործողություններ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանության և ծառայությունների մատուցման միջոցով։
our_members
«Լռության ձայնը» ՀԿ
«Լռության ձայն» լսողության խնդրներ ունեցող անձանց շահերի պաշտպանություն հասարակական կազմակերպությունը գործում է Երևանում։ Գործունեության հիմնական ուղղությունը լսողության խնդրներ ունեցող անձանց շահերի պաշտպանությունն է։
our_members
«Կարիտաս-Արեգակ» հիմնադրամ, «Էմիլի Արեգակ» հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների զարգացման և խնամքի կենտրոն
«Կարիտաս-Արեգակ» հիմնադրամի «Էմիլի Արեգակ» հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների զարգացման և խնամքի կենտրոնը բարեգործական կազմակերպություն է, որը գործում է Գյումրիում։ Գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների շահերի պաշտպանություն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծառայությունների մատուցում
our_members
«Հայաստանի խուլերի միավորում» ՀԿ
«Հայաստանի խուլերի միավորում»հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է Երևանում։ Գործունեության հիմնական ուղղությունը լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց շահերի պաշտպանությունն ու ծառայությունների մատուցումն է։
our_members
«Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ»
«Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ» հասարակական կազմակերպությունը գործում է Վանաձորում։ Գործունեության հիմնական ուղղությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությունն է։
our_members
«Հայկական ճամբար» ՀԿ
«Հայկական ճամբար հասարակական կազմակերպությունը գործում է Երևանում։ Գործունեության հիմնական ուղղությունը հաշմանդամային սպորտի զարգացումն է։
our_members
Հավասար կրթական հիմնադրամ
Հավասար կրթական հիմնադրամի առաքելությունն է կրթության մեջ ապահովել հավասար հնարավորություններ բոլորի համար՝ ստեղծելով ներառական հասարակություն։ Հիմնադրամի առաքելությունն իրագործելու նպատակով հիմնադրամն իր առջեւ դրել է խնդիր՝ ապահովել կրթության հասանելիություն ու մատչելիություն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների եւ երիտասարդների համար։ Հետամուտ լինելով կրթությունն ավելի ներառական եւ մատչելի դադձնելու գլխավոր նպատակին՝ հիմնադրամը ստեղծում է հեռախոսային հավելվածներ, գրքույկներ, ձեռնարկներ, տեղեկատվական և կրթական արշավներ։
our_members
«Հաշմանդամություն եւ ներառական զարգացում» ՀԿ
«Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում»  հասարակական կազմակերպությունը գործում է Երևանում։ Գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացումը հաշմանդամության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացումը
our_members
Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ
«Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ»  քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունը գտնվում է Վանաձորում։ Գործունեության հիմնական ուղղությունը  մարդու իրավունքերի պաշտպանությունն է։
our_members
«Հեշտ կյանք» ՀԿ
«Հեշտ կյանք» հասարակական կազմակերպությունը գտնվում է Գյումրիում։ Գործունեության հիմնական ուղղությունը բնակարանների, տների ֆիզիկական միջավայրի մատչելիության ապահովումն է  հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։
our_members
«Մենք կարող ենք» ՀԿ
«Մենք կարող ենք» հասարակական կազմակերպությունը գործում է Երևանում։ Գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝ մտավոր խնդիրներ ունեցող երիտասարդների զբաղվածության հնարավորության մեծացում, հասարակության մեջ դրական վերաբերմունքի ձևավորում, մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքների շահերի պաշտպանություն։
our_members
«Սկարպ» ՀԿ
«Սկարպ» հասարակական կազմակերպությունը գործում է Երևանում։ Գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝ հաշմանդամային սպորտը, հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնագիտական կողմնորոշումը հաշմանդամություն ունեցող անձանց  կրթությունը, հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանությունը։
our_members
«Սպիտակ բազե» ՀԿ
«Սպիտակ բազե» հասարակական կազմակերպությունը գտնվում է Սպիտակում։ Գործունեության հիմնական ուղղությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանությունն է։
our_members
«Փրկություն» հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների կենտրոն
«Փրկություն» հասարակական կազմակերպությունը Երևանում գործունեություն է ծավալում արդեն 25 տարի։ Գործունեության հիմնական ուղղությունը մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց շահերի պաշտպանությունն է։